Logo Fundusze Europejskie

 

logo fundusze

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej na rzecz walki
COVID-19 poprzez zakup wyposażenia do walki z epidemią choroby COVID-19, w szczególności zakupu odczynników, materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, ochrony indywidualnej w terminie do 31.07.2020 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników i osób współpracujących/wspierających podmiotów leczniczych poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom podmiotów leczniczych, wsparcie osób, których bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpitali itd.) oraz ich otoczenie.

Grupą docelową projektu jest 18 podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie

 5. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

 6. SP ZOZ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

 7. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie - SP ZOZ

 8. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

 9. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

 10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy

 11. SP ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych

 12. SP Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu

 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

 14. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej

 15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - SP ZOZ w Lublinie

 16. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SPZOZ

 17. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu

 18. WOMP - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Wnioskodawcą jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Wartość projektu: 17 354 117,65 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 14 751 000,00 zł

Logo Fundusze Europejskie

 

logo fundusze

 

Tytuł projektu: Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19

Celem głównym projektu jest zabezpieczenie jednostek ochrony zdrowia Województwa Lubelskiego w środki ochrony osobistej oraz materiały niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 w terminie do 31.10.2020 r.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pracy i zdrowia pracowników i osób współpracujących/wspierających podmiotów leczniczych poprzez zapewnienie środków ochrony osobistej pracownikom podmiotów leczniczych, wsparcie osób, których bezpieczeństwo zdrowotne jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpitali itd.) oraz ich otoczenie.

Projekt obejmuje wsparciem 23 podmioty lecznicze z województwa lubelskiego, w tym: 3 szpitale kliniczne i 20 szpitali powiatowych, w tym 8 będących również dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego, tj.:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach

 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łukowie

 5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

 6. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bychawie

 8. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

 9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

 10. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

 11. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łącznej

 12. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Opole Lubelskie

 13. Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o.

 14. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdniku

 15. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

 16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

 17. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

 18. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

 19. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Parczewie

 20. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

 21. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

 22. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

 23. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Wartość projektu: 7 000 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 950 000,00 zł

Logo Fundusze Europejskie

 

unia banner flaga polski

 

28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim, dyrektor Kamila Ćwik podpisała umowę partnerską o wprowadzeniu trybu obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym. Dzięki tej umowie chełmski SOR, jako 1 z 232 w całym kraju, zostanie objęty koordynowanym przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe projektem „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”, wspierającym proces segregacji medycznej, który ma wprowadzić jednolite standardy w SOR-ach w całej Polsce. Projekt jest współfinansowany z programu Infrastruktura i Środowisko, a jego szacunkowa wartość w skali kraju wynosi ok. 40 mln zł.

Celem projektu jest usprawnienie pracy SOR-ów w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR-ach, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń.

Po rozstrzygnięciu przetargu prowadzonego przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, chełmska placówka otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do korzystania z systemu, m.in. urządzenia systemów kolejkowych, kardiomonitory i oprogramowanie pozwalające na przeprowadzanie segregacji medycznej. Wzorem europejskiego systemu, trafiający na SOR pacjent będzie pobierał numerek, który skieruje go w odpowiedniej kolejności do rejestracji. Następnie pacjentowi nadawana będzie opaska w kolorze definiującym, ile pacjent może czekać w kolejce. Opaskę czerwoną otrzyma pacjent, który niezwłocznie powinien trafić do dalszej diagnostyki, i dalej stosownie do stanu pacjenta pomarańczowy, żółty, zielony i  niebieski.

Wg harmonogramu projektu system, którego głównym zadaniem jest skrócenie i uporządkowanie kolejek, w chełmskim szpitalnym oddziale ratunkowym zacznie funkcjonować od IV kwartału 2020 roku.

unia banner flaga polski woj lubelskie

Projekt Nr RPLU.13.01.00-06-0097/17

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie w partnerstwie z innymi podmiotami leczniczymi realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,  Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Projekt  ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności podniesienia standardów postępowania medycznego w sześciu szpitalach na terenie Województwa Lubelskiego, przyczyniając się również do poprawy rezultatów leczenia pacjentów oraz wzrostu kompleksowości i ciągłości opieki.


Projekt obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych (remont, budowa, rozbudowa) obiektów ochrony zdrowia oraz dostawy sprzętu i wyposażenia w podmiotach leczniczych, które wspólnie realizują Przedsięwzięcie.

 

Partnerzy projektu:
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (lider),
2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (partner),
3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (partner),
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie (partner),
5. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (partner),
6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (partner).

 

Realizacja projektu pozwoli na:
- zniwelowanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa lubelskiego,
- uruchomienie w szpitalach nowych metod leczenia o udowodnionej skuteczności,
- poprawę dostępności a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne,
- przesunięcie ciężaru z opieki szpitalnej na AOS w tym rozwój opieki koordynowanej,
- optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów infrastrukturalnych i kadrowych,
- wymianę zużytych wyrobów medycznych,
- podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu pobytu pacjentów i ich rodzin,
- racjonalizację łóżek szpitalnych.

 

Zakres rzeczowy chełmskiej części projektu obejmuje wykonanie remontu budynku Starego szpitala na potrzeby Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddział Opieki Paliatywnej. Projekt przewiduje również zakup sprzętu medycznego dla potrzeb nowo tworzonego Oddziału Rehabilitacji oraz zmieniającego lokalizację Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, wyrobów medycznych na użytek aktualnie funkcjonujących na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa dwu sal operacyjnych oraz zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Oddziału Opieki Paliatywnej.

 

Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej projektu to 30.11.2020 r.


Całkowita wartość projektu: 179 493 505,00 PLN


Dofinansowanie projektu z UE w ramach EFRR: 151 473 124,96 PLN