Spis treści

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny w Chełmie

ul. Ceramiczna 1,
22-100 Chełm,
Powiat: M. Chełm

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych (Ogólna)
telefon: (82) 5623100, (82) 5623101, (82) 5623145

Sekretariat
telefon: (82) 5623223

fax: (82) 5623227

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 563-18-63-730
REGON 110196908

KRS 0000119964

  

 


ADMINISTRACJA, ul. Ceramiczna 1  
Dyrektor SPWSzS w Chełmie 82 562 32 23
Sekretariat 82 562 32 23
Faks 82 562 32 27
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 82 562 32 23
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych 82 562 32 23
Główny Księgowy 82 562 32 08
Naczelna Pielęgniarka 82 562 32 10
   
Dział Świadczeń Medycznych
Kierownik Działu 82 562 32 21
Sekcja Koderów Medycznych 82 562 32 05, 82 562 32 92
Stanowisko ds. Promocji 82 562 32 11
Archiwum Dokumentacji Medycznej 82 562 32 07; 82 562 32 09
   
Dział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
Kierownik Działu 82 562 32 24
Stanowiska ds. osobowych 82 562 32 20; 82 562 32 25
   
Dział Administracyjno-Techniczny  
Kierownik Działu 82 562 32 06, 82 562 32 22
Sekcja Zaopatrzeniowa 82 562 32 64
telefon faks 82 562 32 41
Specjalista koordynator ds. ochr.środowiska i gospodarki elektroenergetycznej

 

Specjalista ds. przygotowań i nadzoru inwestycji i remontu

82 562 32 00

 

 

82 562 32 39

Warsztat elektroenergetyczny i Napraw Sprzętu i Aparatury Medycznej 82 562 32 50
Konserwatorzy elektrycy zmianowi 82 562 32 73
Konserwatorzy Sprzętu i Aparatury Medycznej 82 562 32 70
Warsztat Energetyczny 82 562 32 62
Dyspozytornia 82 562 31 11, 82 562 32 99
   
Dział Finansowo – Księgowy  
Sekcja Finansowo-Księgowa 82 562 32 75
Sekcja Gospodarki Materiałowej 82 562 32 31
Sekcja Płac 82 562 32 34
Kasa 82 562 32 68
   
Dział Informatyki  
Kierownik Działu 82 562 32 13
Stanowisko ds.infrastruktury 82 562 32 30
Stanowisko ds. aplikacji 82 562 32 65, 82 562 32 90, 82 562 34 78
   
Sekcja Zamówień Publicznych  
telefon faks 82 562 32 47; 82 562 32 54
Pozostałe stanowiska  
Inspektor ds. BHP 82 562 32 12
Inspektor ds. obronności 82 562 32 60
Pielęgniarka Epidemiologiczna 82 562 32 15
Dział ds. Pielęgniarstwa i Higieny 82 562 32 61
Stanowisko ds. żywienia 82 562 32 87
   
Oddział Dzienny Psychiatryczny – ul. Ceramiczna 1, parter budynku
Gabinet lekarski 82 562 34 75
Dyżurka pielęgniarek 82 562 34 74
Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ul. Ceramiczna 1, IV piętro
Dyżurka pielęgniarek 82 562 34 77; 82 562 34 76
   
ZESPÓŁ ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH
I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
   
PAWILON A ul. Szpitalna 53 b  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – parter budynku
Kierownik 82 562 33 03
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 02
Gabinet Lekarski 82 562 33 36
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 33 04
Pacjenci 82 562 34 73
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – I i II piętro
Kierownik 82 562 33 70
Gabinet lekarski 82 562 33 71
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 69
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 31 42
Gabinet Rehabilitacji 82 562 33 09
PAWILON B ul. Szpitalna 53 b  
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – parter budynku
Kierownik Oddziału 82 562 33 66
Sekretariat / Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 65
 
Oddział Dermatologiczny – I piętro budynku
Kierownik Oddziału 82 562 33 54
Gabinet lekarski 82 562 33 55
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 56
Pacjenci 82 562 33 57
   
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – II i III piętro budynku
Kierownik Oddziału 82 562 33 62
Gabinet lekarski 82 562 33 61
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 33 63
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 59; 82 562 33 60
Poradnia Chorób Zakaźnych 82 562 33 58
   
PAWILON C ul. Szpitalna 53 b
Poradnia p/Gruźlicza 82 562 33 72;  82 562 33 73
Poradnia Zdrowia Psychicznego 82 562 33 64
Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych 82 562 33 75
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
82 562 31 15
Oddział Psychiatryczny  
Odcinek męski – I piętro budynku  
Gabinet lekarski 82 562 33 78
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 76
Sekretariat 82 562 33 82
   
Odcinek żeński – II piętro budynku  
Gabinet lekarski 82 562 33 81
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 79
Pielęgniarka Oddziałowa 82 33 98
   
Oddział Pulmonologiczny – III piętro budynku
Kierownik Oddziału 82 562 34 69
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 33 89
Gabinet lekarski 82 562 33 90
Dyżurka pielęgniarek 82 562 34 12
Pacjenci 82 562 33 87
   
Oddział Opieki Paliatywnej – III piętro budynku
Gabinet lekarski / Kierownik Oddziału 82 562 34 69
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 32 45
Dyżurka pielęgniarek 82 562 32 42
Pacjenci 82 562 32 44
   
PAWILON 1A ul. Szpitalna 53 b
   
Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Endokrynologicznym i Hematologicznym – 6 piętro budynku
Pododdział Endokrynologiczny  
Kierownik Oddziału 82 562 33 14
Gabinet lekarski 82 562 33 11
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 12
Pacjenci 82 562 34 57
Sekretariat 82 562 32 94
Pododdział Hematologiczny 82 562 33 22
Kierownik Oddziału 82 562 33 85
Gabinet lekarski 82 562 33 84
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 83
Pacjenci 82 562 33 86
Sekretariat / Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 34 44
Rzecznik Praw Pacjenta 82 562 33 13
Oddział Neurologiczny – 5 piętro budynku
Kierownik Oddziału 82 562 33 92
Gabinet lekarski 82 562 33 91
Pielęgniarka Oddziałowa 82 563 33 94
Gabinet Lekarza Dyżurnego 82 562 32 55
Telefon faks 82 562 33 99
Dyżurka pielęgniarek / Neurol.Ogólna 82 562 32 51
Pacjenci 82 562 34 58
Sekretariat 82 562 33 97
Sala Wzm.Nadz. Neurologicznego 82 562 32 83
Sala Neurorehabilitacji 82 562 32 48
Gabinet Psychologa i Logopedy 82 562 32 46
Pracownia Holtera i Doplera 82 562 32 82
   
Oddział Udarowy – 5 piętro budynku
Gabinet lekarski 82 562 33 91
Telefon  faks 82 562 33 99
Dyżurka pielęgniarek 82 652 33 93
Pacjenci 82 562 34 59
Sekretariat 82 562 33 97
   
Oddział Laryngologiczny z Pododdziałem Okulistycznym – 4 piętro budynku strona prawa
Gabinet lekarski 82 562 33 51
Gabinet Lekarski 82 562 33 53
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 49
Kierownik Oddziału 82 562 33 50
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 33 48
Pacjenci 82 562 34 61
Sekretariat 82 562 33 52
   
Oddział Chirurgiczny – 3 piętro budynku
Gabinet lekarza dyżurnego 82 562 33 29
Gabinet Lekarski 82 562 33 35; 82 562 33 25
Kierownik Oddziału 82 562 33 30
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 33 41
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 40; 82 562 33 27
Pacjenci 82 562 34 62; 82 562 34 63
Sekretariat 82 562 33 37
Sala wybudzeń pooperacyjnych 82 562 24 43
   
Oddział Kardiologiczny – 2 piętro budynku strona lewa
Gabinet lekarski 82 562 34 11
Kierownik Oddziału 82 562 34 14
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 34 22
Dyżurka pielęgniarek 82 562 34 10
Pacjenci 82 562 34 64
Pracownia badań Echa Serca 82 562 34 50
Sala Intensywnego Nadzoru Kardiol 82 562 34 27
Oddział Kardiologiczny – 2 piętro budynku strona prawa
Pracownia Hemodynamiki 82 562 31 50
Sekretariat (zapisy na planowe zabiegi inwazyjne: koronarografia, angioplastyka, ablacja, stymulator) 82 562 32 77
Gabinet lekarski 82 562 32 96
Sala pozabiegowa 82 562 34 13
Dyżurka pielęgniarek 82 562 32 89
Pracownia Holtera 82 562 34 06
   
Oddział Urologiczny – 2 piętro budynku strona prawa
Gabinet lekarski 82 562 34 49
Kierownik Oddziału 82 562 34 48
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 34 42
Dyżurka pielęgniarek 82 562 34 51
Pacjenci 82 562 34 67
Sekretariat 82 562 34 47
 
Oddział Dziecięcy – 1 piętro budynku
 
Gabinet Lekarski/ Lekarz Dyżurny 82 562 33 46
Dyżurka Pielęgniarek/ Izba Przyjęć 82 562 33 45
Kierownik Oddziału 82 562 33 47
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 33 44
Sekretariat 82 562 31 49
Pacjenci 82 562 33 39
   
Oddział Urazowo-Ortopedyczny z Chirurgią Kręgosłupa – 1 piętro budynku
Gabinet lekarski 82 562 33 33; 82 562 34 40; 82 562 33 38
Gabinet Lekarza Dyżurnego 82 562 34 38
Kierownik Oddziału 82 562 33 07
Pielęgniarka Oddziałowa 82 562 34 39
Gabinet Przyjęć 82 562 33 28
Dyżurka pielęgniarek 82 562 33 18; 82 562 34 37
Pacjenci 82 562 34 68; 82 562 34 66
Sekretariat 82 562 33 20
   
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wysoki parter budynku strona lewa
Gabinet lekarski 82 562 33 05; 82 562 33 08
Sala Intensywnego Nadzoru 82 562 33 95
Zespół Reanimacyjny 82 562 31 12
   
Szpitalny Oddział Ratunkowy – wysoki parter budynku, wejście od strony podjazdu do SOR
Dyżurka lekarzy 82 562 34 15; 82 562 34 16
Dyżurka lekarza chirurga 82 562 32 17
Gabinet lekarski 82 562 34 08
Gabinet lekarski kardiologiczny 82 562 34 54
Dyżurka pielęgniarek 82 562 34 53
Izba Przyjęć SOR 82 562 34 00; 82 562 34 04
Izba Przyjęć Chirurgiczna SOR 82 562 33 01
Izba Przyjęć Ortopedyczna SOR 82 562 33 26
Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza 82 562 34 02
   
Centralna Sterylizatornia – niski parter budynku
Kierownik 82 562 33 43
Centralna sterylizatornia 82 562 33 10
   
PAWILON 1B  ul. Szpitalna 53 b
Zakład Rehabilitacji Leczniczej – 1 piętro
Gabinet lekarski 82 562 31 70
Rejestracja 82 562 31 64
Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Patologii Ciąży
Położnictwo – 1 piętro
 
Gabinet lekarski 82 562 31 79
Dyżurka położnych 82 562 31 78
Pacjenci 82 562 31 80
Sekretariat 82 562 31 51
Ginekologia – niski parter
 
Gabinet lekarski 82 562 31 31
Dyżurka położnych 82 562 31 32
Pacjenci 82 562 31 30
   
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik 82 562 31 54
Rejestracja 82 562 31 57
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
Telefon faks 82 562 31 61; 82 562 33 16
Laboratorium Mikrobiologiczne  
Telefon 82 562 31 52; 82 562 31 49
   
Zakład Radiologi i Diagnostyki Obrazowej
Kierownik 82 562 31 37
Rejestracja 82 562 31 47
Sekretariat telefon faks 82 562 31 48
Gabinet lekarski 82 562 31 36
Pracownia Tomografii Komputerowej 82 562 31 84
Pracownia Rezonansu Magnetycznego 82 562 34 26
   
Apteka Szpitalna  
Kierownik Apteki Szpitalnej 82 562 31 94
Ekspedycja leków gotowych 82 562 31 76
   
Oddział Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka – I piętro wejście za SOR
Gabinet lekarski 82 562 34 18
Dyżurka pielęgniarek 82 562 34 25
   
POZOSTAŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – pomiędzy Pawilonem B i C
Rejestracja 82 562 31 62
Gabinet lekarski 82 562 31 66; 82 562 31 96; 82 562 31 53
   
Poradnia Dermatologiczna – pomiędzy Pawilonem B i C
Rejestracja 82 562 31 71
Gabinet lekarski 82 562 31 74
Poradnia Diabetologiczna Szpitalna 53 B 82 562 31 07
Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci 82 562 31 81
Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci 82 562 31 56
Punkt szczepień WZW 82 562 31 92
Poradnia p/Gruźlicza – pomiędzy Pawilonem B i C
dla Dzieci 82 562 33 72
dla Dorosłych 82 562 33 73
   
REJESTRACJE DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
Rejestracja ogólna 82 562 31 00
  82 562 31 45
  82 562 31 01
Rejestracja Poradni Onkologicznej 82 562 31 02
Rejestracja Poradni Ortopedycznej 82 562 31 18
ZESPÓŁ PORADNI LEKARZA RODZINNEGO
Rejestracja 82 562 31 01
Gabinet Lekarza POZ 82 562 34 70
Gabinet Pielęgniarki POZ 82 562 34 71
Gabinet Położnej POZ 82 562 34 72
   
Pracownia Endoskopowa 82 562 33 15
Dietetyk szpitalny 82 562 32 87
Prosektorium 82 562 32 69